Horeca pakovanje za pečenjare i sač

  • Ćumur u ovom pakovanju je napravljen isključivo od suvog bukovog drveta ( koje ostaje pri procesu proizvodnje nameštaja, parketa, …)
  • Veliki procenat ovog drveta je bez kore
  • Ćumur se pravi bez upotrebe vode za gašenje, tako da je potpuno suv
  • Procenat prašine je zanemarljiv ( nastaje iskljuvo u samoj manipulaciji i transportu ćumura
  • Kalorijska vrednost je ogromna i koriste ga uglavnom pečenjare i sač ( gde je što veća kalorisjka vrednost potrebna i poželjna